Salamanderparken

Hvis uheldet er ude?

Har du brug for vagtudkald?

ALBOA har ikke medarbejdere på vagttjeneste, men vi har lavet en aftale med nogle firmaer, der kan løse problemer af uopsættelig art. Uopsættelig betyder, at det er ting som nødvendigvis skal repareres og absolut ikke kan afvente til det bliver hverdag igen.

Hvis fejlen skyldes dine egne installationer (opvaskemaskine, vaskemaskine, fjernsyn, lamper o.l.) skal du selv betale. Det gælder også hvis du selv er skyld i stoppede afløb, f.eks. børnebleer i toiletkummen – eller hvis du gentagne gange tilkalder hjælp til f.eks. en sprungen sikring.
Har du rekvireret elektriker og den manglende strøm skyldes, at du ikke har betalt din el-regning skal du naturligvis også betale for udkaldet.

Vigtigt!

Du kan selv komme til at betale for udkaldet!
Husk, det er dyrt hvis du rekvirerer vagtudkald uden for normal arbejdstid. Et vagtudkald udenfor normal arbejdstid koster typisk 3.500 kr. Det er din afdeling (din husleje) der betaler.

Brug kun vagtudkaldet når det er strengt nødvendigt!

I tilfælde af brand!

Kontakt brandvæsenet – telefon 112
ALBOA bliver underrettet om branden via vagtcentralen.

Vagttelefon

Vagttelefonnummer 87406700

Eksempler på uopsættelige problemer:

 • Total stoppet toiletafløb.
 • Manglende varme (vinter)
 • Ingen vandforsyning til boligen.
 • Ingen strømforsyning til boligen.
 • Ituslåede ruder.
 • Skader ved brand, vand o.l.

Eksempler på problemer, der normalt godt kan vente:

 • Sprungne sikringer (skal undersøges inden vagtudkald).
 • Defekt vaskemaskine.
 • Dryppende vandhaner o.l.
 • Utæt wc-cisterne.
 • Stoppet køkkenafløb (brug et andet afløb/toilet).