Salamanderparken

Tidsplan for haveudvidelsen part 1

VAM er nu gået i gang med at udvide haverne de rækker, hvor alle beboerne har sagt ja til udvidelsen.

Udvidelsen kommer til at foregå løbende i flere forskellige etapper.

  • Første etape er etableringen af trapper og fliser.
  • Denne etape er de i gang med, og det forventes fra VAMs side, at de er færdige med dette i løbet af uge syv.
  • Anden etape er flytning af hække i haver.
  • Denne etape påbegyndes i starten af uge syv og forventes at blive færdig i løbet af uge otte.
  • Tredie etape er udskiftning af beplantning foran blokke. Denne etape forventes ordnet i løbet af uge ni.

Ud over dette vil der blive behov for reetablering af beplantning ved trapper og kanter. Dette ordnes løbende.